Sebuah Jembatan
Menuju Ilmu dan Harmoni

Institut KH. Ahmad Sanusi (INKHAS), mempersembahkan perubahan dan evolusi dalam dunia pendidikan. Berdiri di atas fondasi kuat sebagai penerus STAI Syamsul Ulum sejak 1994, INKHAS hadir dengan semangat baru untuk menghadapi tantangan masa kini.